Project Description

Tak målat med svenskröd takfärg.