RenaTak – Miljö och kvalitetstänk

RenaTak arbetar aktivt för att bidra till en hållbar framtid. Genom väl inarbetade rutiner har vi alltid fokus och kontroll på både miljö och kvalité. I största möjliga utstreckning väljer vi miljömärkta material och rengöring sker med vanligt vatten för minsta möjliga påverkan. Vårt mål är att alltid ha nöjda kunder genom att ligga i framkant när det gäller kvalite och miljötänk.

Miljö

Vår verksamhet påverkar miljön minimalt. Vi använder i största möjliga utstreckning vanligt vatten och miljömärkta färger. Vi planerar även resor och andra transporter för att minska miljöutsläpp. Vi sorterar vårt avfall och strävar efter att ha en bra arbetsmiljö genom att följa lagar och rekommendationer, inte minst när det gäller säkerhet.

Planering

Många års erfarenhet av avancerade takrenoveringar har gett RenaTak gedigen kunskap om att planera och utför både små och stora arbeten. Genom att upprätta egenkontroller och checklistor för varje projekt ser vi till att alla moment är utförda korrekt och i tid. Att förutse och undvika komplikationer är en självklarhet för företagets personal.

Kvalitetspolicy

RenaTak ska:

-Sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar på utlovad kvalitet.
-Sträva mot att ta bort kvalitetsbrister
-Sträva efter att alltid jobba med kvalitetsförbättringar.
-Sträva mot att samtliga medarbetare är medvetna om betydelsen av att förbättra vår kvalitet och minska våra kvalitetsbrister.
-Sträva efter att hitta effektivare och smartare lösningar för att kunna erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar till våra kunder.

Rickard Carlsson
VD RenaTak

Miljöpolicy

RenaTak ska:

-Sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar på miljöanpassade tjänster och produkter
-Sträva mot att minska utsläpp från bilar och maskiner
-Sträva efter att alltid jobba med miljöförbättringar.
-Sträva mot att samtliga medarbetare är medvetna om betydelsen av att förbättra vår miljö och minska våra miljöavvikelser.
-Följa lagstiftningen och de kommunala riktlinjer, för den kommun vi verkar i

Rickard Carlsson
VD RenaTak