Ansvar och säkerhet!

RenaTak tar ett stort ansvar gällande säkerhet. All personal har säkerhetsselar när de utför arbete på tak. De har också utbildning för arbete på hög höjd. För att bibehålla högsta möjliga säkerhet för våra arbetare arbetar vi på RenaTak med uppsättning av både temporära och fasta installationer av taksäkerhetsanordningar. Vid fasadarbete använder vi oss av ställning eller skylift.

Utbildning

  • RenaTak arbetar efter SAM, Systematiskt arbetsmiljö arbete.
  • RenaTak har utbildning och tillstånd från Arbetsmiljöverket att rengöra och behandla Eternittak (Asbest)
  • RenaTaks medarbetare har utbildning i användande av skylift och andra mobila arbetsplattformar.
  • RenaTaks personal är utbildad i höghöjdsarbete tillämpning av säkerhetsutrustning
  • RenaTaks personal är uttbildade i målning med målarsprutor.

 

Säkerhetsutrustning

Att ”Bra utrustning leder till mindre arbetsskador” är något som RenaTak till fullo håller med om. Vi har alltid anpassad säkerhetsutrustning för våra uppdrag och genomför regelbundna kontroller av all säkerhetsutrustning. All personal är utbildad i och intygar att de använder utrustningen på rätt sätt vid varje uppdrag.

Riskanalys

Vid inspektion på objekt bedömer RenaTak vad det finns för risker och vad som krävs för att uppnå full säkerhet. Vid större arbeten utförs en omfattande riskanalys som kund och arbetsmiljöverket får ta del av. För mindre arbeten fylls riskanalysfrågor i som ett underlag för dig som kund, vilket också intygar att vi som leverantör har vidtagit största försiktighet.

Ansvar

Ni som fastighetsägare har ett stort ansvar för att din leverantör uppfyller regler och lagar runt arbete på hög höjd.

Skyltning

Information om säkra gång- och cykelvägar finns på informationsskyltar uppsatta i området. Avspärrningar och hänvisningsskyltar kommer finnas i området under hela projekttiden och uppföljning sker kontinuerligt.